Theologe


elisabeth

Na een studie Theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam deed ik mijn kerkelijk in Leiden. Het was de relationele theologie van Stephen Boonzaaijer die mij nieuwsgierig maakte en mij deed besluiten theologie te studeren.

De relationele theologie, die haar wortels heeft in het joods-christelijk geloof, bracht bij mij een creatief denkproces op gang. De grootste creativiteit lag in het open gesprek met God. Normaliter is er een groot spanningsveld tussen de transcendente God en de mens, maar deze vervloeide in het gesprek tot een sprankelende relatie. Hierdoor veranderde het beeld dat ik van God en de wereld had.

Stephen Boonzaaijer is een visionair mens. In het boek ‘Thuiskomen bij God’ (www.strandt.nl) beschrijft hij de relationele theologie binnen een visioen van vriendschap waarin de mens authentiek en vrij is; een stukje wonder van God waardoor alles in een ander daglicht komt te staan. De Bijbelse verhalen zijn een expressie van deze relationele bemoeienis van God met de mens. Ze gaan over liefde en recht, licht en duisternis, angst en verdriet, vreugde en pijn, dromen, visioenen en vergezichten. Een verzameling van levenswijsheid, als een zachte bron van geluk.

Vanuit de spiritualiteit van de relationele theologie zette Stephen agape-kringen op, waar veel gemeenteleden aan meededen. Hij vroeg mij binnen het pastoraat werkgroepen op te zetten waar mensen over hun ziel en God leerden praten. Hij richtte Leefgemeenschap De Bondgenoot op en nodigde gemeenteleden uit hieraan mee te doen. Negen gezinnen verkochten hun huis en namen deel aan deze leefgemeenschap.

In leefgemeenschap De Bondgenoot wordt het relationele leven met 40 mensen iedere dag geleefd. Een grote groep mensen zette de Oecumenische Streekgemeente Barneveld op, waar Stephen Boonzaaijer inspirator en pastor van is. In deze wijde kringen helpen mensen elkaar te kiezen voor een goed Leven waar een positieve relatie met God en de ander centraal staat. Een weg in navolging van Jezus  voor de liefde en tegen haat en vijandschap in.

Aan het slot van Thuiskomen bij God staat een bijzondere ode aan God:

God, jij bent het licht en in Jou is geen spoor van duisternis. Jij bent vrede; in Jou is er niets te vinden van wrok, verongelijktheid en agressie. Jij bent voor mensen hun geheime bron van liefde en van vreugde. Er is niets aan jou dat niet goed is, waar een mens ongelukkig van wordt. Het is Jou vreemd ons kwaad te doen. Deze mogelijkheid is voor Jou even onwerkelijk als onze dromen van macht en genoegdoening.

3,204 total views, 2 views today